Menu:

Povezave

Razgradnja izrabljenih motornih vozil (IMV)

Če želite poskrbeti za varno odstranitev vozila iz okolja in želite ob tem imeti čiste roke, lahko pri nas oddate izrabljeno motorno vozilo - IMV. Izdali vam bomo potrdilo o razgradnji vozila, s katerim lahko odjavite vozilo iz prometa.

Postopek odjave izrabljenega motornega vozila (IMV) iz prometa:

  • Dostava vozila na prevzemno mesto obrata za razstavljanje; prevzemna mesto je označeno z označevalnimi tablami.
  • Potrdilo o razgradnji; ob dostavi vozila na prevzemno mesto prejmete potrdilo o razgradnji.
  • Odjava izrabljenega motornega vozila iz prometa; ob odjavi izrabljenega motornega vozila iz prometa predložite na upravni enoti naslednje dokumente: prometno dovoljenje, registrsko tablico in potrdilo o razgradnji.

 


-->